Mokėjimas pagal išankstinę sąskaitą-faktūrą
  Su privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi užklausos vykdymo tikslais
Registruotis →

Forumas verslo, politikos, visuomenės lyderiams

Forumo „Vilnius GreenTech“ misija

Ryžtinga žalioji ekonomikos ir verslo transformacija Lietuvai yra vienintelis kelias į saugią ateitį, atsižvelgiant ne tik į globalius procesus, kurie iškelia žaliosios pažangos, atsinaujinančių išteklių energetikos ir taršos mažinimo svarbą, bet ir į grėsmę, kad lėta pažanga yra tolygi tebesitęsiančiam naftos amžiui, didesnėms iškastinio kuro kainoms ir Vladimiro Putino imperijos galimybėms finansuoti naujus karus.

Be to, lėtesnė žalioji pažanga yra ir didesnių ekonominių grėsmių priežastis, ypač matant Kinijos pastangas dominuoti žaliosios ekonomikos eroje. Taigi, lėtesnė žalioji pažanga demokratijoms gali sukelti didesnių ekonominių ir geopolitinių problemų, o šalims, esančiomis pasienyje su Rusija bei Kinija, – ir karo pavojų. Taigi, pasienyje su galingiausiomis diktatūromis esančios valstybės turėtų būti labiausiai susirūpinusios kuo spartesne žaliąja pažanga, bet, deja, labai dažnai taip nėra, nes tiek destrukcinė ir korupcinė išorinių jėgų įtaka, tiek noras vystyti ekonomiką dominuojančių kapitalo grupių naudai skatina pasienyje esančių valstybių elitą didinti, o ne mažinti egzistencines grėsmes jų valstybių ir žmonių saugumui.

Būtent toks realistiškas vykstančių globalių procesų ir grėsmių suvokimas skatina tęsti forumo „Vilnius GreenTech“ misiją vienyti demokratinį Lietuvos ir ES verslo, politikos bei mokslo elitą siekti kuo spartesnė žaliosios pažangos. Nors ir suvokiame, kad jėgos, suinteresuotos priešintis mūsų misijos realizavimui, yra daug vieningesnės ir dažnai itin agresyvios, jaučiame pareigą stengtis vienyti piliečius kurti saugią ateitį.

Neabejojame, jog iš paskelbtų forumo temų akivaizdu, kad mūsų akcentuojamos pažangos brėžiamas kelias yra saugiausias tiek pasienyje su Rusija ir Kinija esančioms demokratijoms, tiek ir visai žmonijai. Labai tikimės, kad mūsų tikslingos pastangos kuo plačiau kalbėti apie svarbiausius pokyčius bus naudingos, kad žaliosios demokratijų pažangos galia augs, kaip ir ilgalaikės taikos bei klestinčių demokratijų ateities galimybė.

 

Dėkojame visiems, kurie bendradarbiauja ir remia mūsų misiją šviesti ir vienyti demokratines jėgas, veikiančias versle, politikoje ir visuomenėje, kurti demokratijoms ir žmonijai saugią ateitį.

 

Eduardas Eigirdas, Almantas Gliožeris

Forumo „Vilnius GreenTech“ įkūrėjai ir organizatoriai

VšĮ Demokratijos plėtros fondo steigėjai ir vadovai