Invoice payment
  I have read privacy policy and agree that my personal data will be processed for the purpose of executing the request.
Register →

Forumo „Vilnius GreenTech“

sesijų ir jų tikslingumo aprašymas

(Sesijų turinys bus paskelbtas spalio 17 dieną)

Įžanginė forumo dalis

 • Globalių tendencijų sesija: joje bus apžvelgtos svarbiausios globalios tendencijos, susijusios su žaliąja energetikos, transporto ir ekonomikos transformacija.

 

 • Lietuvos žaliosios politikos sesija: jos tikslas – pristatyti LR Vyriausybės prioritetus, susijusius su žaliąja ekonomikos transformacija, aptarti ES ir Lietuvos realizuojamos žaliosios politikos galimybes paskatinti Lietuvos ekonomikos ir verslo potencialo augimą.

 

 • Demokratijų žaliosios pažangos sesijos: Lietuvos energetinė nepriklausomybė niekada nebuvo vien tik didesnės mūsų šalies žmonių gerovės ar verslo konkurencingumo klausimas, tai visada buvo ir mažesnio Rusijos režimo finansavimo klausimas. Forume stengsimės suvienyti politikos, verslo, visuomenės lyderius siekti žaliosios pažangos, kuri stiprintų demokratijas ir silpnintų Rusijos režimą.

Žalioji energetikos politika

 • Lietuvos energetikos strategijos ir nepriklausomybės sesija: joje bus pristatyta Lietuvos energetikos politika ir siekiama suburti Lietuvos politikos bei verslo lyderius diskutuoti apie trumpalaikius ir ilgalaikius sprendimus, kurie yra būtini siekiant Lietuvos energetinės nepriklausomybės ir žaliosios energetikos potencialo plėtros, suvokiant, kad būtent žalioji energetika yra ne tik Lietuvos energetinės nepriklausomybės, bet ir visos Lietuvos ekonomikos žaliosios transformacijos ir jos sėkmės pamatas.

 

 • AEI energetinio tinklo ir rinkos evoliucijos sesija: stengiantis sukurti sąlygas sparčiai AIE plėtrai, būtina laiku užtikrinti energetikos tinklo ir energetikos rinkos plėtrą, stengiantis suformuoti harmoningai veikiančią energetikos ekosistemą, maksimaliai palankią žaliosios energetikos plėtrai, mažinančią naujų energijos išteklių krizių galimybę ir teikiančią didžiausią ekonominę naudą Lietuvos valstybei, verslui ir visuomenei.

 

 • Žaliojo vandenilio plėtros Lietuvoje strategijos sesija: siekiant užsitikrinti 100 procentų būtinos energijos iš atsinaujinančių išteklių, taip pat mažinti visos ekonomikos, ypač transporto sektoriaus, taršą, būtina realizuoti žaliojo vandenilio gamybos ir jo naudojimo Lietuvoje proveržį. Sesijoje kviesime valdžios atstovus pristatyti naujausios strategijos ir skatinsime diskutuoti apie jos įtaką bei ilgalaikius tikslus, kurių reikia siekti Lietuvoje didinant žaliojo vandenilio potencialą.

Žalioji transporto politika

 • ES transporto politikos sesija: joje bus siekiama apžvelgti ES realizuojamus ir planuojamus sprendimus, susijusius su žaliąja transporto ir susisiekimo sektoriaus transformacija, stengiantis išsiaiškinti realizuojamų ir planuojamų pokyčių mąstą bei jų galimą įtaką Lietuvos transporto ir susisiekimo sektoriams.

 

 • Transporto dekarbonizacijos sesija: naftos produktų atsisakymas transporto sektoriuje yra vienas svarbiausių tikslų, kurių turime siekti mažindami taršą, kartu – ir Rusijos režimo pajamas bei galią. Suvokdami šių pokyčių svarbą, sieksime suburti Lietuvos politikos ir verslo lyderius, kad kartu su ekspertais diskutuotų apie mūsų valstybei, verslui ir visuomenei naudingiausią transporto ir susisiekimo sektorių dekarbonizacijos procesą, kuris leistų artimiausią dešimtmetį Lietuvoje pasiekti ryžtingą ir tvarų proveržį transporto bei susisiekimo sektorių dekarbonizacijos srityje.

 

 • Žaliosios transporto transformacijos sesija: transporto ir susisiekimo sektorių dekarbonizacijos procesas užtruks iki 2050 metų ir tam reikės dešimčių milijardų ES, Lietuvos ir privataus verslo investicijų. Tai suvokdami, stengsimės suburti Lietuvos politikos ir verslo lyderius, kad kartu su ekspertais dalytųsi įžvalgomis apie įvairių transporto ir susisiekimo sektorių dekarbonizacijos galimybes, spartą ir šios transformacijos naudą Lietuvos valstybei bei visuomenei. Stengsimės identifikuoti, kuriose srityse turime siekti proveržio artimiausiu metu, kuriose – artimiausią dešimtmetį, o kokiems pokyčiams ar investicijoms turime ruoštis žvelgdami į ketvirtą, o gal ir į penktą dešimtmetį.

Žaliosios pažangos finansavimas

 • Forume „Vilnius GreenTech“ planuojamos trys sesijos, kuriose bus pristatomas Lietuvos valstybės realizuojamas žaliosios pažangos finansavimas, Europos investicijų banko (EIB) ir Šiaurės investicijų banko (NIB), komercinių bankų ir finansinių technologijų sektoriaus žaliojo verslo finansavimo galimybės. Stengsimės, kad forume ne tik Lietuvos verslo atstovai iš pirmųjų lūpų galėtų gauti informacijos apie finansų prieinamumą, finansuojamas žaliosios transformacijos sritis, bet ir būtų sudarytos sąlygos tiesiogiai bendraujant su finansų sektoriaus lyderiais aptarti konkrečiam verslui kylančius finansavimo iššūkius bei potencialas finansavimo galimybes.

Žalioji ekonomikos pažanga

 • Didžiųjų miestų ir sostinės dekarbonizacijos sesija: taršos mažinimas miestuose, kaip ir žaliosios infrastruktūros kūrimas, yra ne tik kelias į tvaresnę ateitį, bet ir galimybė didinti miestų patrauklumą – tiek investuoti, tiek ir gyventi. Šioje sesijoje turėsime galimybę išklausyti Vilniaus miesto mero vizijos ir įsitraukti į diskusiją dėl sprendimų, kurie skatintų žaliąją transformaciją, galinčią didinti Lietuvos sostinės, didmiesčių ir visos valstybės patrauklumą.

 

 • Tvaraus / žaliojo NT rinkos plėtros sesija: šioje sesijoje stengsimės apžvelgti, kaip keičiasi NT rinka ir auga tvarių medžiagų, technologinių sprendimų, mažinančių taršą, naudojimas NT rinkoje. Kuriuos šiuo metu vykstančius pokyčius veikia reguliavimo aplinka, o kurie susiję su besikeičiančiais vartotojų poreikiais ir vertybėmis? Kurie sprendimai, ekspertų nuomone, šiandien gali turėti didžiausią teigiamą įtaką NT rinkos verslo pelningumui?

 

 • Žaliosios centralizuoto šilumos ūkio ateities sesija: centralizuotas šilumos ūkis pirmasis realizavo proveržį Lietuvai vaduojantis iš energetinės priklausomybės nuo Rusijos koncerno „Gazprom“ dujų ir nuo iškastinio kuro, tačiau šiandien jau būtina žvelgti į ateitį, todėl kviesime šio sektoriaus verslo lyderius ir ekspertus dalintis įžvalgomis apie tai, kokia evoliucija turi potencialo toliau didinti centralizuoto šilumos ūkio teikiamą naudą miestams, jų gyventojams ir valstybei.

 

 • Žiedinės ekonomikos ir atliekų mažinimo sesija: atliekų tvarkymas ES, taigi – ir Lietuvoje, privalės evoliucionuoti į atliekų ekonomiką. Tik taip galima mažinti ne tik taršą, bet ir priklausomybę nuo brangstančių išteklių importo. Todėl svarbiausias uždavinys, kurio turėtume šiandien siekti, – sugebėti šią evoliuciją realizuoti sistemiškai, kad kuo didesnė dalis ES, Lietuvos valstybės, tai yra mūsų visų, investicijų į žiedinę ekonomiką virstų papildoma ekonomine nauda mūsų valstybei.

 

 • Speciali tvaraus verslo konkurencingumo sesija: šioje sesijoje sieksime suvienyti ekspertus ir įvairių sričių verslo lyderius dalintis įžvalgomis apie tai, kokie sisteminiai verslo sprendimai, verslo valdymo ar kultūros pokyčiai žaliąją Lietuvos verslo transformaciją gali paversti instrumentu, smarkiai didinančiu verslo konkurencingumą ES ir pasaulinėje rinkoje.

Žaliųjų technologijų evoliucija

Forume „Vilnius GreenTech“ sieksime suvienyti pažangiausias jėgas, veikiančias Lietuvos versle, moksle ir valstybės institucijose, diskutuoti ir sutarti dėl svarbiausių technologinio proveržio krypčių, kurios turės didžiausią įtaką energetikos, transporto ir kitų ekonomikos sričių sėkmingai žaliajai transformacijai. Stengsimės, kad forume būtų atsakyta į svarbiausius klausimus, aktualius verslo ir valstybės lyderiams: į kurias žaliąsias technologijas šiandien investuoja pažangiausios valstybės ir jų verslas; kokį ekonomikos ir verslo proveržio potencialą gali sukurti šiuo metu stebima ir bręstanti technologinė pažanga; kuriose srityse vykstantis proveržis, pradedant nuo elektromobilių ir akumuliacinių pajėgumų evoliucijos, baigiant dirbtiniu intelektu energetikoje ir transporte bei skaitmenizacija žemės ūkyje, gali būti aktualiausias Lietuvos verslui ir valstybei?

Apibendrinamosios pastabos

Šiuo metu planuojamos 22 sesijos. Pagal galimybes bus galima papildyti egzistuojančias arba organizuoti papildomai dar dvi iki pusantros valandos truksiančias sesijas. Bendradarbiaujame su egzistuojančiais partneriais, informuojame ir Jus: jei matote tam tikrų temų poreikį ir naudą Lietuvos valstybei bei verslui, prašom kreiptis – laukiame Jūsų pasiūlymų.

Spalio 17 dieną ketiname paskelbti preliminarų forumo „Vilnius GreenTech“ turinį. Tikimės, kad jame bus matyti didelė dalis forumo medžiagos, todėl prašom neatidėlioti savo sprendimų, ir jei matote naudą Jums, forumui, Lietuvos verslui ir valstybei, raginame kreiptis dėl bendradarbiavimo.

Kviečiame vienytis demokratines jėgas. Gerbiami verslo, politikos, mokslo ir visuomenės lyderiai, kviečiame visus įsitraukti ir paremti forumo „Vilnius GreenTech“ misiją tiek savo idėjomis, tiek turinio formavimu ar, esant galimybių, savo finansine parama. Neabejojame, kad tik vienydamiesi galime įgyvendinti svarbiausią forumo misiją – paskatinti žaliąją pažangą, kuri stiprintų Lietuvos valstybę ir ilgainiui mažintų Rusijos režimo pajamas, taigi – ir galimybes tęsti šį karą bei pradėti naujų.

Forumo organizatorius – Demokratijos plėtros fondas

Kontaktai:

Almantas Gliožeris

+37061643444

almantas@valstybe.eu

The conference program will be announced on October 17.We invite business leaders and experts to collaborate and propose topics of interest to the progress of lithuanian business

Reach us via e-mail