Invoice payment
  I have read privacy policy and agree that my personal data will be processed for the purpose of executing the request.
Register →

A forum for business, political and public leaders

Forumo „Vilnius GreenTech“ misija

Forumas „Vilnius GreenTech“ buvo pradėtas organizuoti prieš 17 metų kaip atsakas į demokratijų kolaboravimą su Rusijos režimu, pasiduodant Vladimiro Putino energetikos struktūrų įtakai, silpninančiai ir korumpuojančiai demokratijas, stabdančiai žaliąją pažangą ir didinančiai Kremliaus režimo bei Rusijos karinių pajėgų finansavimą.

Inicijuodami forumo, kuris pirmaisiais metais vadinosi Vilniaus energetikos konferencija, atsiradimą atvirai deklaravome, kad mūsų tikslas, nepaisant ypač priešiškos Rusijos koncernų pinigų ir įtaigų pripildytos aplinkos, – vienyti demokratines jėgas siekti energetinės Lietuvos nepriklausomybės ir žaliosios pažangos, tuo pat metu mažinant Rusijos režimo pajamas ir silpninant jo galią.

Šiandien, kai matome, kaip tie šimtai milijardų, kuriuos Europos Sąjungos valstybės sumokėjo Rusijai, virto raketomis ir sviediniais, griaunančiais Ukrainą ir žudančiais jos žmones, manytume, galime labai gerai suvokti, kokią svarbią misiją vykdė ir tebevykdo šis mūsų forumas: telkia demokratines jėgas siekti kuo greitesnio perėjimo nuo iškastinio kuro prie atsinaujinančių energijos išteklių; skatina energetikos, transporto, pramonės ir kitų ekonomikos sektorių spartesnį žalėjimą; vienija pažangias verslo, politikos ir visuomenės jėgas identifikuoti sprendimus, kurie būtini, siekiant naudingiausiai demokratijoms žengti žaliosios transformacijos keliu; kviečia forume pakalbėti verslo, mokslo atstovus ir ekspertus, kad šį renginį panaudotų kaip šviečiamąją galią, supažindinančią su pažangiausiais verslo ir įvairių valstybių priimamais sprendimais bei naujausių technologijų panaudojimo pavyzdžiais. Taip didinamas vykstančios žaliosios transformacijos svarbos suvokimas, telkiama visuomenės ir elito parama, įgalinama kokybiškesnė ir spartesnė pažanga. Tai turėtų palengvinti žaliąją valstybių transformaciją, padidinti verslo konkurencingumą ir pelningumą, taip pat daryti teigiamą įtaką demokratijų ir visos žmonijos ateičiai.

Privalome tai daryti ir nekartoti praeities klaidų, kai prieš 17 metų daugelis mojo ranka į mūsų raginimus mažinti Rusijos režimo finansavimą, daug ryžtingiau finansuoti žengimą energetinės demokratijų nepriklausomybės ir žaliosios pažangos keliu. Todėl bent šiandien, kai matome, kokią kainą už praeities klaidas moka Ukrainos žmonės, turime rasti jėgų ir vienytis bei remti vienas kitą siekiant maksimaliai spartaus žaliosios ekonomikos proveržio, taip sudarant prielaidas dar labiau mažinti Rusijos režimo pajamas ir jo galimybes tęsti vykstančius bei finansuoti naujus karus.

Na, o kai tai suvokiame, turėtume matyti ir to naudą: ne tik stiprėtų demokratijos ir lėtėtų klimato kaita, bet ir mažėtų Rusijos režimo galimybės kariauti, taigi, augtų ilgalaikės taikos Europoje galimybė.

Sutikite, dėl tokių tikslų verta pasistengti.

Būtent toks mus supančio pasaulio suvokimas ir orientavimasis į saugią jo ateitį skatina mus tęsti mūsų veiklą, organizuoti forumą „Vilnius GreenTech“ ir stengtis vienyti Lietuvos verslo, politikos, visuomenės elitą, kaip ir demokratines valstybes, kurių įsitraukimas, mūsų įsitikinimu, yra gyvybiškai svarbus, nes tik dalydamiesi žiniomis, pažangiausių sprendimų pavyzdžiais ir remdami vienas kitą mes galime pasiekti geriausių rezultatų ir neleisti jėgoms, kurios orientuojasi tik į trumpalaikę naudą, užgožti tų tikslų, kurie kurs gerovę ir saugumą demokratiniam ir apskritai visam pasauliui.

Be jokios abejonės, privalome pripažinti, kad mūsų organizacija tikrai neturi tokių finansinių ir struktūrinių pajėgumų, kurie atitiktų mūsų keliamos misijos svarbą, todėl galėtume tapti ta galia, kokios reikia skatinant būtinus sprendimus ir pažangą. Tačiau tikrai neabejojame, jog turime pakankamai pajėgumų ir valios, kad padarytume viską, kas būtina, kad sudarytume sąlygas demokratinių valstybių verslo, politikos, mokslo ir visuomenės lyderiams vienytis. Na, o kartu mes ir taptume ta galia, kuri bus pakankama. Tad svarbiausias klausimas yra šis: ar šį sykį vienyti bus lengviau nei prieš 17 metų? Labai norime tikėti, kad taip.

Dėkojame visiems, kurie bendradarbiaujate ir kurie tik ketinate bendradarbiauti. Labai lauksime Jūsų klausimų, pasiūlymų ir idėjų el. paštu almantas@valstybe.eu .  Tikimės, kad vienydamiesi realizuosime šią mūsų ir Jūsų misiją.

 

Pagarbiai ir linkėdami sėkmės –

 

Eduardas Eigirdas

Forumą „Vilnius GreenTech“ organizuojančio

Demokratijos plėtros fondo prezidentas

Almantas Gliožeris

Forumą „Vilnius GreenTech“ organizuojančio

Demokratijos plėtros fondo direktorius